Strona głównaUsługi prywatneUsługi na umowę z Narodowym Funduszem ZdrowiaKontaktDojazd
Usługi » Usługi prywatne
  • Ogólne
  • Inne
  • USG
  • Endoskopia
  • Kardiologia
USŁUGI OGÓLNE
Lp.USŁUGACENA
1.Porada lekarska udzielona pacjentowi nie ubezpieczonemu60
2.Wizyta domowa udzielona pacjentowi nie ubezpieczonemu70
3.Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki30
4.Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)w zależności od występujących szkodliwości wg cennika
5.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)30
6.Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego (przy kontynuacji nauki bezpłatnie)30
7.Sporządzenie kserokopii lub wydruku dokumentacji lekarskiej zgodnie z potwierdzeniem przez lekarza zgodności z oryginałem (jedna strona A4, druk nie nadzorowany)zgodnie z rozporządzeniem
8.Epikryza + ksero dokumentacji z potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”200
9.Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (orzeczenie wydajemy w języku polskim, dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)100
10.Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców (badanie lekarskie na „amatorskie” prawo jazdy)wg cennika
11.Orzeczenie lekarskie dla kierowców zawodowychwg cennika
12.Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)wg cennika
INNE USŁUGI MEDYCZNE
Lp.USŁUGACENA
1.Pobieranie krwi w terenie6
2.Wizyta pielęgniarki w domu chorego10
3.Pomiar ciśnienia tętniczego5
4.Podłączenie kroplówki20
5.Iniekcja domięśniowa lub podskórna10
6.Wydanie zaświadczenia lekarskiego30
7.Opatrunek na ranę10
8.Inhalacja10
PRACOWNIA USG
Lp.USŁUGACENA
1.USG jamy brzusznej u dorosłych i dzieci50
2.USG tarczycy50
3.USG sutków50
PRACOWNIA ENDOSKOPII
Lp.USŁUGACENA
1.Gastroskopia50
2.Gastroskopia z pobraniem z pobraniem wycinka do badania hist-pat. lub z testem ureazowym60
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
Lp.USŁUGACENA
1.Holter ciśnieniowy50
2.EKG10